Kretsen i Huskvarna är vilande

Naturskyddsföreningen i Huskvarna är för närvarande vilande. Om du vill komma i kontakt med föreningen får du gärna höra av dig till kretsens ordförande Jan-Olof Berlin, se kontaktsidan. Du kan också höra av dig till någon i Jönköpings länsförbund.

Läs mer